Verzinken aluminium vrijgesteld van energiebelasting

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat de vrijstelling van energiebelasting (EB) ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés volledig van toepassing is in de situatie van belanghebbende waarin een zinklaag wordt aangebracht op aluminium.

Lees meer...

Tarieven glastuinbouw 2019

Zoals al sinds jaar en dag gebruikelijk ontbreken in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019" van het Ministerie van Financiën de tarieven voor de glastuinbouw. Pas op 31 december 2018 zijn die tarieven voor 2019 in de zogenoemde Bijstellingsregeling 2019 bekend gemaakt.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Op 28 december 2018 stellen wij voor verschillende cliënten ons memo over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval op. Daarin worden de regels voor de toepassing van deze vrijstelling toegelicht.

In aanloop naar de invoering van de exportheffing bezoeken wij exporteurs van afval en zetten uiteen hoe de exportheffing in elkaar zit en beantwoorden vragen. Bij het bezoek overhandigen wij het door ons opgestelde Memo exportheffing.

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.