CO2-heffing voor industrie en AVI’s

Met betrekking tot het op Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel CO2-heffing industrie (hierna: CO2-heffing) is een internetconsultatie gestart, die loopt tot 29 mei 2020. Daarbij is een concept wetsvoorstel bekend gemaakt. In ons nieuwsbericht van 23 juli 2019 hebben we de werking van de CO2-heffing, die per 1 januari 2021 moet ingaan, kort toegelicht. In dit bericht gaan we in op de doelgroep en de hoogte van deze heffing zoals opgenomen in het concept-wetsvoorstel.

Lees meer...

Uitstel van betaling en uitstel teruggaafverzoeken EB-ODE

De staatssecretaris van Financiën heeft op 22 april en 6 mei 2020 het Beleidsbesluit noodmaatregelen coronavirus geactualiseerd. Om te beginnen wordt voor een aantal belastingen waaronder ook de milieubelastingen (EB en ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) vanwege de coronacrisis tijdelijk soepeler beleid gehanteerd met verzoeken om uitstel van betaling. Daarnaast wordt goedgekeurd diverse verzoeken om teruggaaf kunnen worden gedaan binnen dertien weken na 31 oktober 2020 als de leverancier gebruik gemaakt heeft van de goedkeuring om de EB en ODE later te voldoen. Met deze goedkeuring behouden de betreffende verbruikers van gas en elektriciteit hun recht op teruggaaf van de uitgestelde EB en ODE. 

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Voor bedrijven in de metaalsector verzorgen wij de verzoeken om teruggaaf van energiebelasting en ODE voor elektriciteit gebruikt voor metallurgische en elektrolytische procedés dan wel chemische reductie. Wat betreft de EB/ODE over het elektriciteitsverbruik van daarbij gebruikte compressoren voor perslucht, adviseren wij over de mogelijkheden om uw rechten veilig te stellen in afwachting van lopende procedures.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. 

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Voor een ziekenhuis met een WKK-installatie beoordelen wij in hoeverre energiebelasting is verschuldigd en of er mogelijkheden voor teruggaaf zijn. 

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.