CO2-heffing voor industrie en AVI’s

In het Klimaatakkoord is nadere aandacht besteed aan de eerder aangekondigde nationale CO2-heffing die wordt gericht op de ‘industrie’. Ook de CO2-emissies van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) worden onder deze heffing gebracht. Er zal een wetsvoorstel worden ingediend. De CO2-heffing komt dan vanaf 2012 te bestaan naast de CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking waarvoor al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt.

Lees meer...

Vrijstelling energiebelasting walstroom

Schepen gebruiken brandstoffen om zelf elektriciteit op te wekken. Als ze in een haven liggen is het echter minder belastend voor het milieu als op dat moment walstroom wordt gebruikt in plaats van met eigen generatoren opgewekte elektriciteit. Om dat gebruik van walstroom te stimuleren komt er een vrijstelling in de energiebelasting.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Wij adviseren verschillende stortplaatsen over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. 

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.