Vrijstelling voor asbest dakafval gehandhaafd

Door Kamerlid Stoffer (SGP) zijn op 17 april 2019 kamervragen gesteld over de toepassing van de vrijstelling voor asbest dakafval. Aanleiding was het signaal vanuit de branche dat stortplaatsen problemen hadden met de uitvoering van de vrijstelling vanwege het feit dat zij als belastingplichtige risico lopen voor eventuele naheffingen als de vrijstelling achteraf ten onrechte blijkt te zijn toegepast. Vanuit de branche werd er daarom voor gepleit om de vrijstelling te vervangen door een teruggaafregeling. Daarmee zouden de stortplaatsen niet alleen geen risico meer lopen voor eventuele naheffingen maar ook de administratieve lasten van de uitvoering van deze vrijstelling niet meer dragen. Op 13 juni 2019 antwoordde Staatssecretaris Snel dat hij wil vasthouden aan de systematiek van de vrijstelling maar wel bereid is tot overleg met de branche over hun zorgen.

Lees meer...

Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Recent is een wetsvoorstel ingediend tot introductie van een nieuwe belasting: de minimum CO2-prijs. Deze belasting heeft een aanvullend karakter en is gericht op elektriciteitsproducenten (inclusief WKK in sectoren zoals chemie, voedingsmiddelen, papierproductie en glastuinbouw). Noodstroomaggregaten worden, onder voorwaarden, uitgezonderd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Bijzonder vinden wij dat geen belastingopbrengst wordt nagestreefd noch wordt voorzien, maar dat de belasting enkel tot doel heeft investeringszekerheid te bieden.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Wij adviseren verschillende stortplaatsen over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. 

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.