Wijzigingen opslag duurzame energie (ODE) - Pakket Belastingplan 2020

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie (ODE): 

  • De voorgestelde ODE-tarieven voor het komende jaar zijn nu niet in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen, maar vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Zie de hierna opgenomen tabel.
  • Het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de ODE wordt verhoogd van 50% naar 67%. In combinatie met de tariefsverhogingen leidt dit voor bepaalde bedrijven/sectoren tot een grote stijging van de ODE-last (tot ongeveer een verdrievoudiging). Zie de hierna opgenomen tweede tabel.
  • Voorgesteld is om de naam te wijzigen in “opslag duurzame energie- en klimaattransitie”, waarbij de afkorting ODE wel gehandhaafd blijft.

Lees meer...

Wijzigingen energiebelasting - Pakket Belastingplan 2020

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB): 

  • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 4 cent per m3 per 2020.
  • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 1 cent per m3 per jaar in de zes jaren daarna.
  • evenredige stijging EB-tarief eerste schijf aardgas glastuinbouw met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 per jaar in de 6 jaren daarna.
  • wijzigingen EB-tarief eerste schijf elektriciteit:
  • wijzigingen belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting:
  • voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de EB-tarieven per 1 januari 2020 eveneens worden gewijzigd op grond van het Belastingplan 2018 (ongedaanmaking tijdelijke tariefsverhoging voor de jaren 2018 en 2019).

 

 

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Wij adviseren verschillende stortplaatsen over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. 

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.