Afvalstoffenbelasting opzet

De afvalstoffenbelasting wordt geheven over de afgifte van afvalstoffen aan een inrichting waar afvalstoffen worden verwijderd. Per 1 januari 2015 vallen daar ook inrichtingen onder waarin afvalstoffen worden verbrand.

Naast dat ze belasting zijn verschuldigd over de afgifte van afvalstoffen kunnen deze inrichtingen ook te maken krijgen met een heffing over de verwijdering van afvalstoffen die binnen hun eigen inrichting zijn ontstaan.

Per 1 januari 2019 kent de afvalstoffenbelasting ook een heffing over de export van afvalstoffen. Daarvoor is de EVOA-kennisgever de belastingplichtige. In de praktijk wordt dit de exportheffing genoemd.

Checklisten exportheffing

Voor een aantal cliënten hebben wij checklisten opgesteld waarmee kan worden vastgesteld of er exportheffing is verschuldigd en wanneer welke acties dienen te worden ondernomen. 

In verband met de wijzigingen in de regelgeving per 1 januari 2021 is versie 2 van de checklisten momenteel beschikbaar. Wij adviseren om versie 1 van de checklisten niet meer te gebruiken.  

Vanaf 1 januari 2020 is de uitzondering in de afvalstoffenbelasting voor import van afval komen te vervallen. Dit wordt in de praktijk ook wel aangeduid als de importheffing.

Tarieven afvalstoffenbelasting

Hieronder geven wij een overzicht van de tarieven afvalstoffenbelasting vanaf 2018:

2024: €39,23 per ton
2023: €35,70 per ton
2022: €33,58 per ton
2021: €33,15 per ton
2020: €32,63 per ton
2019: €32,12 per ton
2018: €13,21 per ton

U kunt bij ons terecht voor advies over de belastingplicht, de exportheffing, de importheffing, de vrijstellingen, de mogelijkheden tot teruggaaf van belasting, het opstellen van uw Tax Control Framework voor de afvalstoffenbelasting en begeleiding van controles door de Belastingdienst. Daarnaast verzorgen wij voor bedrijven een inhouse workshop afvalstoffenbelasting.

Voor meer informatie over de afvalstoffenbelasting neemt u contact op met Hans Spaermon,
zijn e-mail: hspaermon@ecolegis.nl