Gemeenten: kansen voor minder energiebelasting

Gemeenten zijn grote energieverbruikers. Denk aan elektriciteit voor gemeentelijke voorzieningen zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en rioolpompen. En aan het elektriciteits-, gas- en warmteverbruik in gemeentelijke gebouwen. De energienota’s vormen dan ook een flinke kostenpost. Een aanzienlijke component daarvan is de energiebelasting, die over de levering van elektriciteit en gas is verschuldigd.
Er bestaan situaties waarin gemeenten duizenden tot tienduizenden euro’s meer energiebelasting betalen dan nodig is, zie hierna een selectie.

Meerdere elektriciteits- en/of gasaansluitingen

In gevallen waarin energienota’s worden ontvangen voor meerdere elektriciteits- en/of gasaansluitingen, is de kans aanzienlijk dat wij een voordeel kunnen realiseren.
Voor gemeenten gaat het hier om:

  • vele gemeentelijke voorzieningen zoals openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, rioolpompen, etc. en
  • twee of meer aangrenzende gebouwen die zijn samengevoegd en ieder over een eigen elektriciteits- en/of gasaansluiting beschikken.

Blokverwarming

Meerdere gemeentelijke gebouwen en zelfstandige gedeelten daarvan (bijvoorbeeld etages) kunnen door één gasgestookte ketel worden verwarmd. Meestal is dan sprake van zogenoemde blokverwarming. Het komt regelmatig voor dat meer energiebelasting wordt betaald dan nodig is door:

  • degene die het gas koopt om de ketel mee te stoken en
  • de aangesloten warmteverbruikers.

Eigen (duurzame) elektriciteitsproduktie

Steeds meer gemeenten produceren zelf elektriciteit, vaak op duurzame wijze. Daarbij bestaan enerzijds mogelijkheden om de energiebelasting-positie te optimaliseren en anderzijds valkuilen om te vermijden.

Factuurcontrole (ook na overstap naar andere leverancier)

Het komt nog steeds regelmatig voor dat leveranciers nota’s versturen waarop teveel energiebelasting in rekening wordt gebracht. Dit gebeurt ook wanneer u bent overgestapt naar een andere leverancier. Zowel de facturen van de oude leverancier als de facturen van de nieuwe leverancier bevatten nogal eens fouten in uw nadeel.

Dienstverlening van Ecolegis

Herkent u uw situatie in één of meer van bovengenoemde onderwerpen? Dan is het zinvol om contact met ons op te nemen. Wij kunnen aangeven of het betreffende onderwerp zich binnen uw organisatie voordoet, soms zeer substantiële belastingteruggaven voor u realiseren en adviseren over het beperken van eventuele risico’s. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Hans Spaermon, zijn e-mail: hspaermon@ecolegis.nl
Peter Trouwborst, zijn e-mail: ptrouwborst@ecolegis.nl