Afbouw saldering uitgesteld tot 2024

8 maart 2022

In  het regeerakkoord van het vorig kabinet (Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017-2021) is afgesproken om de salderingsregeling om te vormen. Gesteld werd dat deze regeling niet meer doelmatig zou zijn vanwege gedaalde kosten van zonnepanelen.

De salderingsregeling bepaalt dat energiebedrijven bij het in rekening brengen van geleverde elektriciteit aan kleinverbruikers (huishoudens en kleine bedrijven) de geleverde elektriciteit moeten verminderen met het door die verbruiker aan het net geleverde elektriciteit. Daardoor besparen kleinverbruikers met zonnepanelen op de prijs van aan hen geleverde elektriciteit, de energiebelasting, ODE en de BTW. Zonder saldering zouden zij over de volledige hoeveelheid elektriciteit die aan hen wordt geleverd energiebelasting en BTW moeten betalen en krijgen ze een lager bedrag vergoed voor de door hen aan het net geleverde elektriciteit.

Het wetsvoorstel dat in 2020 is ingediend gaat uit van de volgende stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling:

Jaar        

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Afbouw

percentage

100%

91%

82%

73%

64%

55%

46%

37%

28%

0%

De behandeling van het wetsvoorstel tot afbouw van de salderingsregeling werd echter aangehouden nadat het op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer controversieel werd verklaard. Dat betekent dat het nu door het huidige kabinet moet worden opgepakt.  Omdat de voorgestelde startdatum voor de afbouw van 1 januari 2023 niet haalbaar blijkt  vanwege de benodigde voorbereidingstijd door netbeheerders, energieleveranciers en de toezichthouder Agentschap Telecom heeft Minister Jetten onlangs aan de Kamer laten weten pas per 1 januari 2024 te willen starten met de afbouw van de salderingsregeling die dan zal doorlopen tot 2032. Het kabinet zal hiertoe nog voor de zomer komen met een aangepast wetsvoorstel.

Commentaar

Voor de overheid levert het afbouwen van de salderingsregeling een flink bedrag op. De kosten zouden vanaf 2031 zijn opgelopen tot structureel zo’n 709 miljoen euro per jaar. Daarnaast profiteren ook de energiebedrijven flink van de afbouw. Ten eerste gaan ze voor de ontvangen elektriciteit van de kleinverbruikers een lagere vergoeding betalen en ten tweede krijgen ze door de verplichte installatie van slimme meters eenvoudig meer informatie van de verbruikers. Voor de kleinverbruikers met zonnepanelen betekent de  afbouw van de salderingsregeling een financiële strop. Het gaat door het mislopen van het voordeel van saldering jaren langer duren voordat hun investering in zonnepanelen is terugverdiend. Het jaar uitstel is voor hen dus goed nieuws.