Batterijopslag en dubbele heffing energiebelasting

14 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft op 5 juli 2019 schriftelijk gereageerd op een motie over dubbele energiebelasting (EB) die kan optreden met betrekking tot elektriciteit die wordt opgeslagen in – grote – batterijen. In die motie is verzocht om mogelijke oplossingen voor deze situatie in kaart te brengen en hierover in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren aan de Tweede Kamer.  

De reactie van de staatssecretaris is laat (derde in plaats van eerste kwartaal) en bevat bovendien geen mogelijke oplossingen. Enkel is erop gewezen dat dubbele heffing onder het bestaande wettelijke regime in bepaalde gevallen (doorlevering) kan worden voorkomen. Aangegeven is dat het in dezen gaat om de levering van elektriciteit via een aansluiting aan een verbruiker, welke elektriciteit wordt opgeslagen in een batterij met het oogmerk om op een later tijdstip vanuit die batterij elektriciteit op het net in te voeden.

Volgens de brief van de staatssecretaris spitst de problematiek zich toe op batterijopslag die plaatsvindt achter grootverbruikaansluitingen. Kleinverbruikaansluitingen zijn ook genoemd, waarbij echter geen aandacht is besteed aan batterijopslag maar slechts – impliciet – is verwezen naar de salderingsregeling.

De staatssecretaris geeft aan te zullen onderzoeken “of een oplossingsrichting denkbaar is” en in kaart te zullen brengen “wat de budgettaire derving van een eventuele oplossing zou zijn” (dit laatste gaat dus om de budgettaire derving van onbedoelde dubbele heffing…). Verder is aangegeven dat “het onderzoek zal meelopen in de evaluatie van de energiebelasting die in 2020 zal plaatsvinden”. Tot slot geeft de staatssecretaris aan ernaar te streven “om een eventuele wijziging van de energiebelasting als oplossing voor de genoemde situatie bij batterijopslag met ingang van 2021 in werking te laten treden”.

Commentaar 

Wij kunnen ons voorstellen dat de reactie op de motie als teleurstellend wordt ervaren. De gevraagde oplossingen worden niet gegeven en het zoeken daarnaar wordt op de lange baan geschoven.

Indien u te maken heeft of krijgt met (grootschalige) energie-opslag bekijken wij desgewenst graag met u de reeds bestaande mogelijkheden om in uw situatie dubbele EB te voorkomen of zelfs helemaal geen EB verschuldigd te worden. Afhankelijk van onder andere de wijze van opwekking van de elektriciteit, kan het in bepaalde gevallen van verbruik na energie-opslag namelijk ook zo zijn dat EB éénmaal, of zelfs helemaal niet, is verschuldigd.