Eerste Kamer verwerpt afbouw salderingsregeling

13 februari 2024

Vorig jaar is de Tweede Kamer op 7 februari 2023 akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor kleinverbruikers in de energiebelasting in stappen af te bouwen. Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen. Dat betekent dat de salderingsregeling voorlopig volledig blijft gelden. 

Saldering vindt op dit moment plaats bij kleinverbruikers die ‘achter de meter’ zelf elektriciteit opwekken als een gedeelte van de opgewekte elektriciteit niet direct wordt gebruikt maar op het elektriciteitsnet wordt ingevoed. Deze opwekking achter de meter gebeurt meestal met behulp van zonnepanelen. De elektriciteit die op het net wordt ingevoed, wordt in mindering gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen. Daardoor bespaart de kleinverbruiker op de prijs die hij betaalt voor door hem afgenomen elektriciteit en daarnaast op energiebelasting en BTW. De Staat en de energiebedrijven lopen die derhalve die opbrengsten ook mis. Dat is ook de reden geweest achter de gedachte om de salderingsregeling af te schaffen. Deze salderingsregeling zou volgens het wetsvoorstel dan van 1 januari 2025 tot 1 januari 2031 geleidelijk worden afgebouwd tot nul. 

Commentaar

Een belangrijk punt dat in de discussie over de salderingsregeling is onderbelicht is dat de reden voor invoering van de salderingsregeling niet was gelegen in de wens om zonnepanelen te stimuleren. De salderingsregeling is ingevoerd omdat energiebedrijven bij het gebruiken van de destijds gangbare analoge ferrarismeters alleen over gesaldeerde meterstanden beschikten. Deze ferrarismeters liepen namelijk terug zodra aan het net werd geleverd. Inmiddels zijn bij de meeste kleinverbruikers slimme meters geïnstalleerd en kunnen energiebedrijven wel de hoeveelheden die zijn ingevoed en geleverd apart bijhouden. In het verworpen wetsvoorstel zat ook een wettelijke verplichting tot het vervangen van de analoge meter door een slimme meter om de afschaffing van de saldering bij iedereen mogelijk te maken. Voor de kleinverbruikers met zonnepanelen lijkt het verwerpen van dit wetsvoorstel goed nieuws omdat zij hun voordeel behouden. Zij missen echter ook de in het wetsvoorstel opgenomen verplichting tot betalen van een minimumprijs door energiebedrijven voor ingevoede elektriciteit. In het ergste geval kan dat zelfs leiden tot negatieve vergoedingen voor terug geleverde elektriciteit. Voor de Staat en de energiebedrijven blijven de misgelopen opbrengsten wel drukken. Het is daarom niet uit te sluiten dat de saldering in een later stadium in een nieuw wetsvoorstel alsnog zal worden afgeschaft.