Fiscaal Pakket 2019 – Energiebelasting

18 september 2018

Op 18 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2019 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) is daarvan het volgende wetsvoorstel relevant:

 

 Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 

  • De tarieven van de eerste schijf voor aardgas worden verhoogd:

o   het reguliere tarief van de eerste schijf wordt met 3 cent per m3 verhoogd;

o   het blokverwarmingstarief wordt eveneens met 3 cent per m3 verhoogd;

o   het verlaagde tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf wordt met 0,482 cent per m3 verhoogd.

  • Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit gaat omlaag met 0,72 cent per kWh.
  • De hierboven genoemde tariefswijzigingen zullen met ingang van 1 januari 2019 plaatsvinden nadat de indexatie, bedoeld in artikel 90 Wbm, is toegepast.
  • De hierboven genoemde tariefswijzigingen leiden tot een structurele budgettaire opbrengst van € 200 miljoen.
  • De belastingvermindering, ook wel heffingskorting genoemd, wordt met € 51 verlaagd
    van € 308,54 naar € 257,54.

Met de verlaging van de belastingvermindering wordt een belastingopbrengst gegenereerd van € 410 miljoen.