Geïmporteerd afval vanaf 2020 belast

4 november 2019

Momenteel kent de afvalstoffenbelasting bij het belasten van afgifte van afvalstoffen aan een stortplaats of een verbrandingsinrichting een uitzondering voor afval dat is geïmporteerd. Het kabinet stelt in het Fiscaal pakket 2020 voor om deze geïmporteerde afvalstoffen in de heffing van de afvalstoffenbelasting te betrekken. Het zal met name afvalstoffen betreffen die hier worden verbrand aangezien voor afvalstoffen die hier zouden moeten worden gestort normaal gesproken geen vergunning voor import wordt afgegeven. Alleen voor doorvoer van afvalstoffen zal de uitzondering blijven bestaan. Doorvoer van geïmporteerde afvalstoffen blijft dus onbelast.

Vanuit de sector is sterk geprotesteerd tegen het laten vervallen van deze uitzondering. Het extra aanbod van met name Engels afval zorgt ervoor dat de verbrandingstarieven hoog blijven. Dat is uiteraard gunstig voor de AVI’s maar ook voor de recyclingsector omdat het bij lage verbrandingstarieven minder snel loont om afval te recyclen. Uit onderzoek bleek bovendien dat deze maatregel die al was aangekondigd als reactie op de Urgenda zaak per saldo voor meer CO2-uitstoot zal zorgen. Dat komt met name doordat het buitenlands afval dan straks in het buitenland gestort zal worden in plaats van hier te worden verbrand. Bij beantwoording van kamervragen bleek het kabinet echter niet bereid om de maatregel te heroverwegen.