Geen overgangsregeling voor tariefsverhoging afvalstoffenbelasting

31 oktober 2018

Per 1 januari 2019 wordt het tarief in de afvalstoffenbelasting verhoogd van €13,21 naar €31,39. De motivering voor de verhoging is dat het storten en verbranden van afval leidt tot schadelijke milieu-emissie. In de circulaire economie past het niet dat we materialen na gebruik verbranden of storten. Om hergebruik te bevorderen en storten en verbranden te ontmoedigen wordt daarom het tarief afvalstoffenbelasting verhoogd.

In antwoord op vragen van het CDA geeft de Staatssecretaris aan dat er geen overgangsregeling komt voor de tariefsverhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. Het kabinet is van mening dat partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om op deze wijziging te anticiperen doordat de verhoging al in het regeerakkoord was aangekondigd. Er komt ook geen regeling voor stoffen die al voor 1 januari 2019 zijn opgeslagen buiten de eindverwerkingsinrichting. De daarop volgende afgifte aan de eindverwerkingsinrichting in 2019 zal dan belast zijn tegen het verhoogde tarief.