Hof van Justitie: Elektriciteit voor perslucht belast

24 oktober 2017

Elektriciteit die voornamelijk wordt gebruikt voor chemische reductie is niet belast met energiebelasting op grond van de Europese Richtlijn Energiebelastingen 2003/96 (hierna: de Richtlijn). Dit hangt samen met het uitgangspunt dat alleen gebruik als verwarmings-brandstof en motorbrandstof onder de Richtlijn moet vallen en ander gebruik zoals duaal gebruik niet.  Chemische reductie is een vorm van duaal gebruik. In onze eigen energiebelasting is dat ook terug te vinden in de vrijstelling van artikel 64, lid 3, Wbm.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 september 2017 verklaard dat elektriciteit die gebruikt wordt voor aandrijving van compressoren die perslucht genereren niet onder de uitzondering voor duaal gebruik valt  (C-465/15). De betreffende installatie van een staalfabriek omvat compressoren die worden aangedreven door elektrische motoren, met behulp waarvan omgevingslucht wordt gecomprimeerd en naar windverhitters geleid. De gecomprimeerde en daarna verwarmde lucht wordt vervolgens door andere blaastoestellen in een hoogoven geblazen, waar het ijzererts door toevoeging van koolmonoxide bij hoge temperatuur geleidelijk wordt omgevormd in ijzer (chemische reductie). De toevoer van deze hete perslucht is noodzakelijk om de chemische reductie in de hoogoven op gang te brengen en te houden. De staalfabriek claimde vrijstelling van energiebelasting voor de elektriciteit die gebruikt werd voor de aandrijving van de compressoren.

 

In eerste instantie concludeerde de AG Bobek op grond van een systematische en teleologische interpretatie van de tekst van de Richtlijn nog dat de elektriciteit in de compressoren wel werd gebruikt voor chemische reductie en dus buiten de werking van de Richtlijn zou moeten vallen.

Het Hof van Justitie wijkt af van de conclusie van de AG en meent dat, ondanks de noodzakelijkheid voor het chemische reductieproces, van elektriciteit die wordt toegepast in de betreffende compressoren niet gezegd kan worden dat die voornamelijk wordt gebruikt voor chemische reductie. Het Hof motiveert dat onder andere door te wijzen op het uitgangspunt van de Richtlijn dat energieproducten onder de werking van de Richtlijn moeten vallen als ze als verwarmingsbrandstof of als motorbrandstof worden gebruikt. Als tweede argument voert het Hof aan dat elektriciteit en energieproducten op dezelfde wijze moeten worden behandeld. Zou de compressor niet zijn aangedreven door elektriciteit maar door een energieproduct, bijvoorbeeld gasolie, dan zou dit niet duaal gebruik zijn maar enkel gebruik om een aandrijvende kracht te genereren, wat dus neerkomt op verbruik als motorbrandstof. De gasolie voor aandrijving van een vergelijkbare compressor zou dan belast worden conform de Richtlijn. Door de uitleg van het Hof van Justitie wordt ook de elektriciteit voor aandrijving in de compressoren belast.