Motie energie-opslag en energiebelasting

17 december 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de Regering wordt verzocht om in het eerste kwartaal van 2019 oplossingen aan te dragen voor de dubbele heffing van energiebelasting (EB) die kan optreden bij opslag van elektriciteit in batterijen.

Dubbele EB, enkele EB of geen EB

Elektriciteit, die wordt opgeslagen om later te worden verbruikt, kan aan dubbele energiebelasting (EB) zijn onderworpen. In bepaalde gevallen wordt EB namelijk verschuldigd wegens de levering van elektriciteit aan (1) degene die de elektriciteit opslaat en (2) de uiteindelijke verbruiker. Opslag kan plaatsvinden in, onder meer, (grote pakketten van) batterijen/accu’s.

Afhankelijk van, onder andere, de wijze van opwekking van de elektriciteit kan het in bepaalde gevallen van verbruik na energie-opslag ook zo zijn dat EB éénmaal, of zelfs helemaal niet, is verschuldigd.

Commentaar

Dat vanwege de wettelijke systematiek onbedoeld tweemaal EB over ‘dezelfde’ elektriciteit kan worden verschuldigd, is bij het kabinet al ten minste enkele jaren bekend. De toenmalige minister van Economische Zaken heeft herhaaldelijk aangegeven dat hier aandacht aan zou worden besteed. Recent heeft de huidige minister van Economische Zaken en Klimaat vragen beantwoord over het risico op dubbele EB voor huishoudens die met zonnepanelen elektriciteit opwekken en opslaan. Kort daarna heeft de Tweede Kamer een motie over dit onderwerp aangenomen. Deze motie heeft specifiek betrekking op hernieuwbare elektriciteit. In de motie is de regering verzocht “om mogelijke oplossingen voor deze situatie (Ecolegis: dat dubbele EB kan optreden) in kaart te brengen en hierover in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren aan de Kamer”. Het is hoog tijd dat door deze onbedoelde dubbele heffing een streep wordt gehaald. Het is zeker in het licht van de klimaatdoelstellingen onaanvaardbaar dat er fiscale belemmeringen zijn voor energiebesparende ontwikkelingen.