Omvorming en afbouw salderingsregeling

28 oktober 2019

Na een vrij lange aanloop is op 28 oktober 2019 het concept-wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers’ gepubliceerd.

 Het concept-wetsvoorstel voorziet in geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invoeding van elektriciteit op het net niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit, die op het net wordt ingevoed, gesaldeerd met de afname van het net via dezelfde aansluiting. Het percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031. De hoogte van het percentage per jaar wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag. Het concept-wetsvoorstel bevat percentages voor de jaarlijkse afbouw, maar deze zijn nog niet definitief omdat deze pas op basis van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019, verschenenop 1 november 2019) zouden kunnen worden vastgesteld.

Niet alleen de salderingsregeling in de energiebelasting wordt afgebouwd, maar ook die in de Elektriciteitswet 1998 en wel in gelijke mate. Daartoe zal in de Elektriciteitswet 1998 worden verwezen naar de percentages in de Wet belastingen op milieugrondslag. Daardoor zal ook het voordeel in de vorm van vermeden leveringskosten over de gesaldeerde hoeveelheid elektriciteit dalen. Tot 1 januari 2023 wordt immers zodanig gesaldeerd dat een kleinverbruiker voor de ingevoede elektriciteit precies hetzelfde tarief (leveringskosten inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW) ontvangt als hij moet betalen voor de onttrokken elektriciteit. Vanaf die datum echter zal de leverancier (slechts) een redelijke vergoeding moeten betalen voor het percentage dat niet langer voor saldering in aanmerking komt. Met het oog op consumentenbescherming maakt het wetsvoorstel het wel mogelijk om regels te stellen over de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding.