Overgangsregeling exportheffing 2019 tot 2022

31 december 2018

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op 1 januari 2019 in werking treedt. Daarbij is ook een overgangsregeling bekend gemaakt. Zoals door ons al aangegeven in onze Nieuwsflits van 2018 oktober-1 geldt deze overgangsregeling alleen voor EVOA-vergunningen die zijn afgegeven vóór 25 oktober 2018.

Deze exportheffing die per 1 januari 2019 in werking treedt sluit aan bij de kennisgevings-procedure die in het kader van de EG-verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) geldt. De belasting wordt geheven van de kennisgever aan wie de toestemming  tot overbrenging van de betreffende afvalstoffen uit Nederland is verleend.

Bij wijze van overgangsregeling wordt daarom bepaald dat de belasting tot 1 januari 2022 niet van toepassing is ten aanzien van de overbrenging van afvalstoffen met toepassing van een EVOA-vergunning die is verleend vóór 25 oktober 2018. Met deze overgangsbepaling is beeogd om kennisgevers met lopende EVOA-vergunningen niet te overvallen met verplichtingen in het kader van de heffing van afvalstoffenbelasting.

De wetgever heeft niet verder willen teruggaan dan EVOA-vergunningen die zijn verleend vóór 25 oktober 2018 om te voorkomen dat op grote schaal EVOA-vergunningen zouden worden aangevraagd om de afvalstoffenbelasting te kunnen ontlopen via toepassing van de overgangsregeling.

Opvallend is dat de overgangsbepaling tot 1 januari 2022 geldt. Dat betekent dat bij verleende EVOA-vergunningen van vóór 25 oktober 2018 de export tot uiterlijk 1 januari 2022 onbelast kan blijven. Doorgaans zal een EVOA-vergunning echter slechts 1 jaar geldig zijn. In bijzondere gevallen kan een EVOA-vergunning echter wel drie jaar geldig zijn. De houders van dergelijke langjarige exportvergunningen zijn met deze overgangsregeling bijzonder voordelig af.