Overgangsregelingen exportheffing 2019

31 oktober 2018

Twee redenen zijn aanleiding voor het kabinet om overgangsmaatregelen te treffen of aan te scherpen bij de exportheffing. Het kabinet heeft vanuit de afvalsector het signaal gekregen dat op deze twee bepalingen geanticipeerd zal worden door nog in 2018 op grote schaal EVOA-vergunningen aan te vragen. Daardoor zou de exportheffing dan kunnen worden ontweken en dat vindt het Kabinet onwenselijk. 

De eerste aanleiding is dat voor de exportheffing de mogelijkheid opgenomen om bij de inwerkingtreding een overgangsregeling te treffen. Dat zou zijn voor afvalstoffen die worden overgebracht met toepassing van een EVOA-vergunning die voor de inwerkingtreding per 1 januari 2019 is afgegeven. Het doel is om te voorkomen dat kennisgevers met lopende vergunningen worden overvallen door verplichtingen in het kader van de afvalstoffenbelasting. Voor afvalstoffen die binnen een nog nader te bepalen aantal maanden na de inwerkingtreding van de exportheffing naar het buitenland worden overgebracht op basis van een EVOA-vergunning die is afgegeven vóór de datum van die inwerkingtreding is de heffing dan niet van toepassing. Het Kabinet heeft nu deze overgangsregeling beperkt tot EVOA-vergunningen die zijn afgegeven vóór 25 oktober 2018. 

De tweede aanleiding is dat bij de exportheffing het laagste tarief van toepassing dat geldt op enig moment tijdens de hele periode van overbrenging. Dat is dan de periode tussen het eerste afvaltransport en het laatste afvaltransport. Als het eerste afvaltransport in 2018 of eerder heeft plaatsgevonden zou het nihiltarief dan van toepassing zijn ook op de export in 2019 en later. Aangezien soms EVOA vergunningen voor drie jaar worden afgegeven zou dit betekenen dat in dergelijke gevallen maximaal drie jaar geen belasting zou worden verschuldigd. Daarom is nu bepaald dat de periode van overbrenging voor vergunningen die zijn afgegeven voor 1 januari 2019, voor toepassing van het tarief, geacht wordt te beginnen op de datum van het eerste transport na inwerkingtreding van de heffing per 1 januari 2019. Op dat moment geldt het tarief van €31,39 per ton.