Overzicht wijzigingen energiebelasting Belastingplan 2024

31 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 ingestemd met het Pakket Belastingplan 2024. Op het gebied van de energiebelasting behelst dit pakket de volgende maatregelen:

 • Voor gas en elektriciteit komen er vanaf 2024 nieuwe eerste ingekorte schijven in de energiebelasting;
 • Op het tarief in de nieuwe eerste schijf voor elektriciteit wordt een verlaging toegepast van 2024 tot en met 2033;
 • Wijziging regeling bloktarief voor gas en voor teruggaaf bloktarief gas, treedt deels vanaf 2024 en deels nader te bepalen bij Koninklijk Besluit in werking;
 • Het verlaagde tarief voor walstroom wordt van 2024 tot en met 2033 jaarlijks afgebouwd met 10%;
 • Het verlaagd gastarief voor de glastuinbouw wordt vanaf 2025 in 10 jaar afgebouwd;
 • De heffingskorting wordt vanaf 2024 verhoogd met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting);
 • De vrijstelling van gas en elektriciteit  gebruikt voor opwekken van elektriciteit wordt  ingeperkt vanaf 2025;
 • De vrijstelling voor eigen gebruikte elektriciteit opgewekt met WKK’s (warmte kracht koppeling installaties) wordt vanaf 2025 beperkt;
 • De vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen vervallen per 2025;
 • De stadsverwarmingsregeling (uitzondering op tarief blokverwarming) wordt vanaf 2024 aangevuld met installaties die grotendeels gebruik maken van aquathermie,  lucht-water-warmtepomp, gasvormige biomassa en elektrische boiler;
 • Opneming van wettelijke verplichtingen tot gegevensverstrekking door belastingplichtigen en bepaalde verbruikers (begunstigden) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in verband met Europese regels met betrekking tot staatssteun. Dit omdat de verlaagde tarieven voor glastuinbouw, laadpalen en walstroom kwalificeren als staatssteun.

Commentaar

Ondanks dat het kabinet demissionair is zijn er enorm veel fiscale maatregelen in het Pakket Belastingplan 2024 opgenomen. De maatregelen die hier zijn opgesomd betreffen enkel nog maar de wijzigingen in de energiebelasting. Daarbij merken we op dat de voorgestelde wijzigingen de energiebelasting sterk zullen compliceren. Vooral de introductie van nieuwe tariefschijven en daarmee gepaard gaande wijzigingen in de regelingen van het blokverwarmingstarief leveren complexe bepalingen op met voorzienbare problemen in de uitvoering daarvan. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer die geen wijzigingen via amendementen kan aanbrengen maar eventueel wetsvoorstellen wel geheel kan verwerpen.