Pakket Belastingplan 2021 – ODE

17 september 2020

In het pakket Belastingplan 2021 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE):

  • Er zijn ODE-tarieven voorgesteld voor de jaren 2021 en 2022. Zie de hierna opgenomen tabel.
    Daarbij is expliciet opgemerkt dat het kabinet in een later stadium alsnog voorstellen kan doen om de tarieven voor het jaar 2022 te wijzigen.
  • Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar de gevolgen van de per 1-1-2020 doorgevoerde tariefsverhogingen en verschuivingen in de ODE. Enkele specifieke sectoren ondervinden significante nadelige financiële gevolgen. Aangekondigd is dat het kabinet de komende twee jaar aanvullende middelen beschikbaar stelt om bedrijven in de betreffende sectoren tegemoet te komen in de energiekosten; de regelingen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.
  • Aangegeven is dat het van belang is dat de tarieven voor de EB en ODE op termijn prikkels geven die de energietransitie en meer specifiek de gewenste omslag van aardgas naar elektriciteit ondersteunen. In de hiervoor bedoelde onderzoeken is geconstateerd dat het totaal van de EB en de ODE voor enkele sectoren, waaronder de glastuinbouw, geen prikkel geeft voor elektrificatie, terwijl dat wel gewenst is met het oog op CO2-reductie. Dit aspect wordt betrokken in een interdepartementaal beleidsonderzoek naar de financiering van de energietransitie.

 Tarieven ODE 2020 en voorgestelde tarieven ODE 2021 en 2022 (in centen)

 

2020

2021

2022

aardgas

0 - 170.000 m3

7,75

8,51

8,65

170.000 - 1.000.000 m3

2,14

2,35

2,39

1.000.000 - 10.000.000 m3

2,12

2,32

2,36

> 10.000.000 m3

2,12

2,32

2,36

aardgas glastuinbouw

0 - 170.000 m3

1,24

1,37

1,39

170.000-1.000.000 m3

0,81

0,89

0,90

1.000.000-10.000.000 m3

2,12

2,32

2,36

> 10.000.000 m3

2,12

2,32

2,36

elektriciteit

0 - 10.000 kWh

2,73

3,00

3,05

10.000 - 50.000 kWh

3,75

4,11

4,18

50.000 - 10.000.000 kWh

2,05

2,25

2,29

>= 10.000.000 kWh

0,04

0,04

0,05