Regeerakkoord 2017-2021 – EB, ODE en CO2-heffing

10 oktober 2017

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 bekend gemaakt. Dat bevat wijzigingen in de energiebelasting, een bestendiging van de opslag duurzame energie en de aankondiging van een CO2-heffing.

 Energiebelasting (EB)

 • De salderingsregeling wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling.
  Dit is als volgt toegelicht: "De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.".
 • Schuif EB-tarieven aardgas en elektriciteit vanaf 2019.
  Dit is als volgt toegelicht: "Om de tarieven in verhouding tot de CO2-uitstoot beter in balans te brengen moeten de tarieven van de eerste schijf aardgas in de energiebelasting omhoog en de tarieven in de eerste schijf voor elektriciteit omlaag. Het gaat om een schuif van + 3,00 cent in eerste schijf aardgas, en - 0,72 cent elektriciteit.".
 • Verlagen EB-heffingskorting (belastingvermindering) vanaf 2019.
  Dit is als volgt toegelicht: "Door de belastingvermindering in de energiebelasting te verlagen met € 51 van € 308 naar € 257 wordt een belastingopbrengst gegenereerd van € 393 mln. Dat bedrag slaat voor € 337 miljoen neer bij huishoudens en voor € 56 miljoen bij bedrijven.".

 Opslag duurzame energie (ODE)

 • De reeds eerder voorziene verhogingen van de ODE, die dient ter financiering van de SDE+ regeling, worden bestendigd. Dit gaat om een lastenverzwaring die oploopt tot circa € 3,3 miljard in 2033.

 CO2-heffing

 • Er wordt vanaf 2020 een oplopende minimumprijs van CO2 geïntroduceerd voor de elektriciteitssector (elektriciteitsopwekking), waardoor "prikkels ontstaan voor energiebesparing en emissiereductie".
  Dit is verder als volgt toegelicht: "Invoering van een minimum CO2 -prijs door in aanvulling op de ETS-prijs een nationale CO2-heffing te introduceren. De prijs loopt op tot 43 euro in 2030. Dit levert een structurele opbrengst van € 620 miljoen op. De uitvoering van de CO2-minimumprijs wordt gelegd bij het NEA." (de Nederlandse Emissieautoriteit).