Tarief afvalstoffenbelasting 2021

16 december 2020

Het tarief afvalstoffenbelasting voor 2021 is vastgesteld op € 33,15 per ton.
De afvalstoffenbelasting wordt geheven over:

 

  • afgifte van afvalstoffen aan een stortplaats of afvalverbrandingsinrichting
  • verwijdering van afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan
  • export van afvalstoffen

Vanaf de herinvoering van de afvalstoffenbelasting in 2014 waren de tarieven tot en met 2020 als volgt:

2020: €32,63 per ton
2019: €32,12 per ton
2018: €13,21 per ton
2017: €13,11 per ton
2016: €13,07 per ton
2015: €13,00 per ton
2014: €17,00 per ton