Tarief afvalstoffenbelasting 2022

9 december 2021

Ecolegis heeft van het Ministerie van Financiën vernomen dat het tarief afvalstoffenbelasting voor 2022 na de jaarlijkse indexatie wordt vastgesteld op€ 33,58 per ton.

Dat is vanzelfsprekend onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2022. De Tweede Kamer heeft dit Belastingplan 2022 reeds goedgekeurd. We verwachten dat de Eerste Kamer eveneens het Belastingplan 2022 zal goedkeuren.