Tarieven Energiebelasting ODE 2018

1 januari 2018

Overzicht tarieven 2018

Energiebelasting (EB) en Opslag duurzame energie (ODE)

De EB-tarieven, geldend vanaf 1 januari 2018, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018". In de zogenoemde Bijstellingsregeling zijn de tarieven voor de glastuinbouw daaraan toegevoegd.

De ODE-tarieven zoals deze gelden voor het kalenderjaar 2018 zijn vastgelegd in de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie.

Aardgas normaal (m³)

 

0 –

170.000

170.000 –

1 mln

1 mln -

10 mln

hoger dan

10 mln

EB

€ 0,26001

€ 0,06464

€ 0,02355

€ 0,01265

ODE

€ 0,0285

€ 0,0106

€ 0,0039

€ 0,0021

 

Aardgas blokverwarming (m³)

EB

€ 0,26001

ODE

€ 0,0285

 

Aardgas verlaagd glastuinbouw (m³)

 

0 –

170.000

170.000 –

1 mln

1 mln -

10 mln

hoger dan

10 mln

EB

€ 0,04175

€ 0,02440

€ 0,02355

€ 0,01265

ODE

€ 0,0046

€ 0,0040

€ 0,0039

€ 0,0021

 

Aardgas CNG (m³)

EB

€ 0,16257

ODE

   ---------

 

Elektriciteit (kWh)

 

0 –

10.000

10.000 – 50.000

50.000 –

10 mln

hoger dan

10 mln

niet-zakelijk

hoger dan

10 mln

zakelijk

EB

€ 0,10458

€ 0,05274

€ 0,01404

€ 0,00116

€ 0,00057

ODE

€ 0,0132

€ 0,0180

€ 0,0048

€ 0,000194

€ 0,000194

 

Elektriciteit t.b.v. laadpalen (kWh)

EB

€ 0,05274

ODE

   ---------

 

Vermindering (heffingskorting)

EB

€ 308,54

ODE

   -------