Tarieven glastuinbouw 2019

3 januari 2019

Op 19 december 2018 hebben wij een overzicht gegeven van de reguliere EB-tarieven 2019, zoals deze door het Ministerie van Financiën bekend zijn gemaakt op 18 december 2018 in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019". Zoals al sinds jaar en dag gebruikelijk ontbreken in dat overzicht van Financiën de tarieven voor de glastuinbouw. Pas op 31 december 2018 zijn die tarieven voor 2019 in de zogenoemde Bijstellingsregeling 2019 bekend gemaakt (Staatscourant nr. 69512).

Daarnaast geldt ingevolge de Wet opslag duurzame energie een additionele heffing, de ODE. De wetswijziging met de ODE-tarieven voor 2019, inclusief de glastuinbouw tarieven, is op 28 december 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

De reguliere ODE-tarieven 2019 hebben we reeds, onder voorbehoud van tijdige publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad, vermeld in onze vorige Nieuwsflits (december 2018-2).

De EB- en ODE-tarieven 2019 voor aardgas dat wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten nemen we hierna op.

Aardgas verlaagd glastuinbouw (m³)

 

0 –

170.000

170.000 –

1 mln

1 mln -

10 mln

hoger dan

10 mln

EB

€ 0,04707

€ 0,02469

€ 0,02383

€ 0,01280

ODE

€ 0,0084

€ 0,0061

€ 0,0059

€ 0,0031

 

Herstel fout in Uitvoeringsregeling

Per 1 januari 2019 zijn enkele wijzigingen aangebracht in de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (URbm). Eén van de wijzigingen betreft het herstel van een fout.

Het gaat om artikel 20, lid, 6, URbm waarin is opgesomd wat mede wordt aangemerkt als verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. In die opsomming bleken ten onrechte te ontbreken de verwarming voor: 

  • het forceren van asperges en
  • het prepareren van aardbeiplanten.

Deze omissie is nu hersteld. Daarbij valt op dat aandacht voor de rechten van belanghebbenden met betrekking tot het verleden geheel ontbreekt.