Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (EB en ODE)

6 oktober 2016

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (EB en ODE)

In dit wetsvoorstel wordt, onder voorwaarden, geregeld dat in de jaren 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting:

het EB-tarief over de eerste 10.000 kWh (eerste zone) wordt verlaagd tot het tarief van de tweede zone (10.000 – 50.000 kWh);
het ODE-tarief nihil bedraagt (ongeacht de hoeveelheid geleverde elektriciteit).

Om de transitie naar elektrisch rijden te bevorderen wordt voorgesteld om voor een periode van 4 jaren een verlaagd tarief energiebelasting en een nihiltarief ODE voor laadpalen te introduceren. Dit voorstel komt erop neer dat voor laadpalen met een zelfstandige elektriciteitsaansluiting de eerste tariefschijf tegen het zelfde tarief als dat van de tweede tariefschijf wordt belast. Dat voordeel komt grofweg neer op maximaal €500 per jaar per laadpaal. De exploitanten van de laadpalen hebben hierdoor lagere kosten waardoor hun businesscase eerder positief zal zijn. Zij zijn niet verplicht om het dit tariefvoordeel aan de klanten door te betalen.

Een ander wordt gefinancierd door gedurende 4 jaren het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting te verhogen met € 0,00007. De lasten van deze stimuleringsregeling komen daarmee voornamelijk voor rekening van de huishoudens. De verwachting is dat na deze vier jaren deze extra stimuleringsmaatregelen niet meer nodig zullen zijn. Het wetsvoorstel voorziet daarom ook direct in de intrekking van deze maatregelen in de energiebelasting en ODE per 1 januari 2021.