Wijzigingen energiebelasting - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB):

  • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 4 cent per m3 per 2020.
  • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 1 cent per m3 per jaar in de zes jaren daarna, met de kanttekening dat in 2023 zal worden bezien of de voorgenomen verhoging dan nog nodig is.
  • evenredige stijging EB-tarief eerste schijf aardgas glastuinbouw met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 per jaar in de 6 jaren daarna (met de kanttekening dat de goedkeuring van de verlaagde tarieven door de Europese Commissie is verleend tot en met 2024; daarnaast is in het Klimaatakkoord melding gemaakt van een onderzoek dat wordt uitgevoerd).
  • wijzigingen EB-tarief eerste schijf elektriciteit:

o      daling met 0,49 cent per kWh per 2021;

o      daling met 0,36 cent per kWh per 2022;

o      daling met 0,35 cent per kWh per 2023;

o      daling met 0,4 cent per kWh per jaar in de jaren 2024 t/m 2026;

o      stijging met 0,1 cent per kWh per 2028.

  • wijzigingen belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting:

o      verhoging met € 178,14 per 2020 (tot € 435,68);

o      verhoging met € 20,54 per 2021;

o      verlaging met € 9,58 per 2026.

  • voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de EB-tarieven per 1 januari 2020 eveneens worden gewijzigd op grond van het Belastingplan 2018 (ongedaanmaking tijdelijke tariefsverhoging voor de jaren 2018 en 2019).