Wijzigingen opslag duurzame energie (ODE) - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie (ODE): 

  • De voorgestelde ODE-tarieven voor het komende jaar zijn nu niet in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen, maar vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Zie de hierna opgenomen tabel.
  • Het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de ODE wordt verhoogd van 50% naar 67%. In combinatie met de tariefsverhogingen leidt dit voor bepaalde bedrijven/sectoren tot een grote stijging van de ODE-last (tot ongeveer een verdrievoudiging). Zie de hierna opgenomen tweede tabel.
  • Voorgesteld is om de naam te wijzigen in “opslag duurzame energie- en klimaattransitie”, waarbij de afkorting ODE wel gehandhaafd blijft. 

 Voorgestelde tarieven ODE 2020 en mutaties ten opzichte van 2019 (in centen)

 

2019

2020

mutatie

aardgas

0 - 170.000 m3

5,24

7,75

2,51

170.000 - 1.000.000 m3

1,61

2,14

0,53

1.000.000 - 10.000.000 m3

0,59

2,12

1,53

> 10.000.000 m3

0,31

2,12

1,81

aardgas glastuinbouw

0 - 170.000 m3

0,84

1,24

0,40

170.000-1.000.000 m3

0,61

0,81

0,20

1.000.000-10.000.000 m3

0,59

2,12

1,53

> 10.000.000 m3

0,31

2,12

1,81

elektriciteit

0 - 10.000 kWh

1,89

2,73

0,84

10.000 - 50.000 kWh

2,78

3,75

0,97

50.000 - 10.000.000 kWh

0,74

2,05

1,31

>= 10.000.000 kWh

0,03

0,04

0,01

 Bron: Artikelsgewijze toelichting op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, tabel 1.

 Indicatieve effecten per bedrijfstype (in euro’s)

Bedrijfstype

2019

2020

50:50 verdeling

2020

33:67 verdeling

Kleine detailhandel (mkb)

643

903

870

Bakkersbedrijf met één winkel (mkb)

1.791

2.452

2.630

Groothandelsbedrijf (mkb)

1.864

2.574

2.593

Kerk (incl. teruggaafregeling 50%)

706

1.010

994

Basisschool

2.949

4.174

4.246

Bedrijf gezondheidszorg

2.499

3.498

3.676

Glastuinbouwbedrijf

4.898

6.755

7.988

Bedrijf foodsector

15.029

21.406

28.233

Academisch ziekenhuis

111.932

151.349

289.747

Chemiebedrijf

161.752

217.528

469.537

 Bron: Memorie van Toelichting op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, tabel 3.