Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting wordt geheven over de afgifte van afvalstoffen aan een inrichting waar afvalstoffen worden verwijderd. Per 1 januari 2015 vallen daar ook inrichtingen onder waarin afvalstoffen worden verbrand. Daarnaast voorziet de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 ook in de heffing over de export van afvalstoffen. 

Tarieven:

2019: €32,12 per ton
2018: €13,21 per ton
2017: €13,11 per ton
2016: €13,07 per ton
2015: €13,00 per ton

U kunt bij ons terecht voor advies over de belastingplicht, de exportheffing, de vrijstellingen, de mogelijkheden tot teruggaaf van belasting, het opstellen van uw Tax Control Framework voor de afvalstoffenbelasting en begeleiding van controles door de Belastingdienst. Daarnaast verzorgen wij voor bedrijven een inhouse workshop afvalstoffenbelasting.

Voor meer informatie over de afvalstoffenbelasting neemt u contact op met Hans Spaermon,
zijn e-mail: hspaermon@ecolegis.nl